Facebook Pixel

Όροι & Προϋποθέσεις

1. Εισαγωγή

Το παρόν έγγραφο συμπεριλαμβάνει τους όρους διάθεσης συλλεκτικών νομισμάτων από την Επιτροπή "Ελλάδα 2021" του άρθρου 114 του Ν. 4622/2019, με έδρα στο Παλαιό Ψυχικό Αττικής, οδός Στρατηγού Καλλάρη 50 και ΑΦΜ: 996954122 (εφεξής η "ΕΠΙΤΡΟΠΗ"), μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της.

Υποβάλλοντας μία παραγγελία στην παρούσα ιστοσελίδα, επιβεβαιώνετε ότι είστε ενήλικοι σύμφωνα με το νόμο (18 ετών) και ότι έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψετε μία σύμβαση.

2.  Διαδικασία Παραγγελίας

2.1. Ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ των παρακάτω συλλογών ή μεμονωμένων νομισμάτων (εφεξής τα "Νομίσματα"):

Α. Χρυσή Κασετίνα (περιλαμβάνει 4 χρυσά νομίσματα, 8 αργυρά και 2 κοινού μετάλλου) με τιμή πώλησης 7.680,00€.

Β. Ασημένια Κασετίνα (περιλαμβάνει 8 αργυρά νομίσματα) με τιμή πώλησης 1.600,00€.

Γ. Ασημένια μονή Κασετίνα (με δικαίωμα επιλογής μεταξύ των 8 αργυρών νομισμάτων) περιλαμβάνει ένα αργυρό νόμισμα με τιμή πώλησης 200,00€.

Δ. Νόμισμα κοινού μετάλλου σε συσκευασία Blister (Δραχμή) με τιμή πώλησης 40,00€.

Ε. Νόμισμα κοινού μετάλλου σε συσκευασία Blister (Φοίνικας) με τιμή πώλησης 40,00€.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής για παραγγελίες που αφορούν την Ελληνική Επικράτεια και για παραγγελίες εκτός Ελληνικής Επικράτειας αξίας πάνω από 2.000€.

2.2. Τα Νομίσματα που αγοράζετε αποστέλλονται στη διεύθυνση και στο όνομα του παραλήπτη που δηλώνετε κατά την υποβολή της παραγγελίας και συνοδεύονται από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό (δελτίο αποστολής) σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία. Τα Νομίσματα διαθέτουν τις ιδιότητες που αναφέρονται στον σύνδεσμο https://shop.greece2021.gr/, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 34Β «Εκδοχές, χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές και συνολικός αριθμός νομισμάτων» του κεφαλαίου Η’ του ν. 4647/2019 (Α’ 204), που προστέθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4706/2020 (Α’ 136).

2.3. Με την επιφύλαξη τυχόν συνδρομής ειδικών συνθηκών που δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση, η παράδοση των Νομισμάτων εντός Ελλάδος θα γίνονται σε 5 εργάσιμες ημέρες εντός Αττικής και σε 10 εργάσιμες ημέρες για την Περιφέρεια. Για παραδόσεις στην ΕΕ η παράδοση θα γίνεται εντός (5) εργάσιμων ημερών ενώ σε χώρες του εξωτερικού εκτός χωρών ΕΕ η παράδοση των Νομισμάτων θα γίνονται εντός 10 εργάσιμων ημερών. Οι παραπάνω χρόνοι ισχύουν από την ημέρα της κατάρτισης της πώλησης (δηλαδή από την παραγγελία και εξόφληση του τιμήματος από τον αγοραστή). Καθορίζουμε τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης στη διαδικασία εξόδου (checkout) και στην επιβεβαίωση παραγγελίας, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος σχετικά με την εμπρόθεσμη παράδοση, η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα επικοινωνήσει με τον αγοραστή για να συμφωνηθεί νέα ημερομηνία παράδοσης.

2.4. Εάν ο αγοραστής έχει παραγγείλει τα προϊόντα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» από χώρες εκτός ΕΕ, πιθανόν να υπάρξουν δασμοί, φόροι και χρεώσεις εκτελωνισμού. Αυτές οι επιπρόσθετες χρεώσεις συνήθως προκύπτουν όταν η παραγγελία φτάσει στη χώρα προορισμού της και θα ζητηθεί από τον αγοραστή να τις πληρώσει πριν την παράδοση της σε εκείνον. Δεν είναι δυνατόν από μέρους της Επιτροπής ο προσδιορισμός ή η πρόβλεψη των παραπάνω χρεώσεων, διότι κάθε χώρα έχει δική της αντιμετώπιση. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει ο αγοραστής πριν ολοκληρώσει την παραγγελία του, να επικοινωνήσει με το τοπικό του τελωνείο.

2.5. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών (ημερολογιακών), που εκκινεί από την επομένη της παράδοσης των Νομισμάτων που αγοράστηκαν. Για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης ο αγοραστής πρέπει να αποστείλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected] , δηλώνοντας ότι ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης, χωρίς να απαιτείται να επικαλεστεί κάποιο λόγο. Ο αγοραστής δύναται (χωρίς να είναι υποχρεωτικό) για το σκοπό αυτό να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, που ακολουθεί.

2.6. Ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει τα Νομίσματα στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην ίδια ακριβώς κατάσταση που τα παρέλαβε και εντός της κασετίνας, επίσης σε άριστη κατάσταση, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μεσογείων 2, Αθήνα 115 27, υπ’ όψιν κας Γριβάκη Γεωργίας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών (ημερολογιακών), που εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, βαρυνόμενος ο ίδιος με τα έξοδα επιστροφής, ανερχόμενα σε ποσό των 8€ για εντός Αττικής επιστροφές, 13€ για τις λοιπές περιφέρειες εντός Ελλάδος.

Για την παραλαβή των Νομισμάτων θα συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής κατά την ημερομηνία παραλαβής τους και θα υπογράφεται από εκπρόσωπο της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

2.7. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ θα επιστρέφει το τίμημα στον αγοραστή που υπαναχώρησε κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παραλαβή των Νομισμάτων από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, με τον ίδιο τρόπο (μέσο πληρωμής) που έλαβε χώρα η καταβολή του τιμήματος και υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής έχει τηρήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του αναφορικά με την κατάσταση των επιστρεφόμενων αντικειμένων.

2.8. Η σύμβαση πώλησης νομισμάτων διέπεται από τους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας ο αγοραστής αποδέχεται πλήρως τους όρους αυτούς. Εάν δεν επιβεβαιώσει την αποδοχή τους, δεν θα μπορεί να υποβάλει παραγγελία στην παρούσα ιστοσελίδα.

2.9 Μετά την υποβολή μίας παραγγελίας, θα λάβετε ένα email από εμάς με το οποίο θα επιβεβαιώνουμε τη λήψη της παραγγελίας σας. Παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν σας ότι αυτό δεν συνεπάγεται την αποδοχή της παραγγελίας σας. Οι παραγγελίες υπόκεινται στην αποδοχή μας και στη διαθεσιμότητα των προϊόντων που έχουν παραγγελθεί.

2.10 Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη συναλλαγή, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 70020211111 ή στο email [email protected]

3. Μεταβίβαση Κυριότητας και Κινδύνου

3.1. Η κυριότητα των προϊόντων θα μεταβιβασθεί σε εσάς είτε με τη λήψη της πληρωμής όλων των ποσών που οφείλονται αναφορικά με τα προϊόντα, είτε κατά την παράδοση των προϊόντων σε εσάς, όποιο επέλθει αργότερα. Έχουμε το δικαίωμα να επανακτήσουμε οποιαδήποτε προϊόντα σας έχουμε προμηθεύσει πριν τη μεταβίβαση της κυριότητας εάν αθετήσετε τους παρόντες όρους.

3.2. Ο κίνδυνος για τα προϊόντα περνάει σε εσάς με την παράδοση. Κίνδυνος, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, σημαίνει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται αναφορικά ή μέσω της χρήσης, χειρισμού ή αποθήκευσης των προϊόντων.

4. Ευθύνη

4.1. Η ευθύνη της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ αποκλείεται και περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

4.2. Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (Αρ. 534 επ.) και τη νομοθεσία περί Προστασίας Καταναλωτών (Ν. 2251/1994, Αρ. 5), ο πωλητής ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων.

5. Δίκαιο και Δικαιοδοσία

5.1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ μας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδος.

5.2. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τη σύναψη, εκτέλεση ή καταγγελία των εν λόγω συμβάσεων θα επιλύονται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

5.3. Επιπροσθέτως, παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν σας ότι οποιεσδήποτε διαφορές μπορούν να υποβληθούν προς ηλεκτρονική επίλυση στην Πλατφόρμα Διαδικτυακής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=EL)

5.4. Για γενικές πληροφορίες και περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών, οι καταναλωτές μπορούν να απευθυνθούν στους ακόλουθους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα:

(α) Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 10181 Αθήνα, Τηλ.: 1520, φαξ:  2103843549, www.mindev.gov.gr),

(β) Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, Τ.Κ. 11471 Αθήνα, Τηλ.: 2106460734, Φαξ: 2106460414, www.synigoroskatanaloti.gr) και

(γ) στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (σύμφωνα με το Άρθρο 11 του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών) που εδρεύουν στους αρμόδιους Δήμους.

5.5. Τέλος, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα ισχύει ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας (Προεδρικό Διάταγμα 10/2017, ΦΕΚ 23/1-3-2017). Αντίγραφο του εν λόγω κώδικα είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr).

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΙΣΗΣ

(συμπληρώστε, σαρώστε (scan) και επισυνάψτε το παρόν έντυπο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποστείλετε στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ, μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση πώλησης νομισμάτων)

Προς: ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021», Λεωφόρος Μεσογείων 2, Αθήνα 115 27, email [email protected]

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση πώλησης των ακόλουθων νομισμάτων (αναφέρετε τα νομίσματα ή τις κασετίνες που επιθυμείτε να επιστρέψετε), που παρελήφθησαν στις ………………. (συμπληρώνετε την ημερομηνία παραλαβής των νομισμάτων από εσάς), τα οποία επιθυμώ να επιστρέψω στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Όνομα και διεύθυνση αγοραστή

Ημερομηνία

Υπογραφή